Parlamentul European insistă pentru interzicerea cianurii

28/04/2017 6616 vizualizări

28 aprilie 2017 – Parlamentul European reia cu 566 voturi pentru și doar 8 împotriva solicitarea adresată Comisiei de a propune cât de curând posibil interzicerea completă a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în Uniunea Europeană.

Parlamentului European a votat ieri o rezoluție referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind deșeurile miniere (2006/21/CE). Directiva reglementează gestionarea deșeurilor din industriile extractive și a fost adoptată în urma a accidentului major cu cianuri de la Baia Mare din 2000.

Directiva și modul în care aceasta este implementată de statele membre a făcut subiectul unei analize a Comisiei ENVI a Parlamentului European. Acesta a concluzionat că punerea în aplicare a dispozițiilor și a inspecțiilor prevăzute de actul european este încă problematică. În practică dovezile disponibile demonstrează că instalațiile de categoria A (cum sunt iazurile de decantare cu substanțe toxice) sunt arareori inspectate sau funcționează în lipsa unor planuri de urgență în caz de accident. Aceste două aspecte sunt extrem de relevante, deoarece în lipsa gestionării cu seriozitate a iazurilor de decantare, riscul activităților miniere asupra sănătății umane și a mediului rămâne foarte mare.

Rezoluția adoptată pe 27 aprilie 2017 de către Parlament subliniază și că, în perspectiva tranziției UE către o economie circulară, este necesară reducerea utilizării materiilor prime și încurajarea reutilizării și reciclării metalelor deja extrase.

“Directiva privind deșeurile miniere a rezultat ca urmare a accidentului de la Baia Mare. Votul puternic de ieri este o confirmare a faptului că măsurile luate până acum pentru prevenirea de noi accidente sunt  insuficiente. Faptul că până la acest moment istoria de la Baia mare nu s-a repetat este pur și simplu o chestiune de noroc. Totuși, sănătatea umană și a naturii nu ar trebui să fie supusă șanselor și de aceea deputații europeni au cerut ieri Comisiei interzicerea cianurii în cel mai scurt timp,” a declarat Roxana Pencea Brădățan din partea Mining Watch România.

„Parlamentul României are în lucru o propunere de lege care are drept scop interzicerea mineritului pe bază de cianuri. În lumina votului de ieri al Parlamentului European privind slaba punere în aplicare a directivei privind deșeurile miniere, acum este momentul să acționăm. Interzicerea cianurii în minerit nu este doar un răspuns responsabil, ci și o datorie în lumina sprijinului public copleșitor pentru interzicerea cianurii,” a declarat Ștefania Simion, consilier juridic Mining Watch.