Autorizarea de mediu la Baia Mare

Transgold SA a inițiat procedura de evaluare a imapctului de mediu în vederea obținerii autorizației integrate de mediu în ianuarie 2006. La preluarea activelor Transgold, Romaltyn Mining SRL a preluat și obligațiile de continuare a procedurilor stabilite de autoritățile de mediu.

Potrivit adresei comunicate în baza legii 544/ 2001 de Agenția de Protecție a Mediului Maramureș, ca răspuns la cererea formulată de Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu în iulie 2013, autoritatea competentă era Agenția Regională de Protecția Mediului Cluj. Aceasta a procedat la evaluarea documentației depuse precum și la desfășurarea etapelor de consultare publică. În mai 2010, ARPM Cluj Napoca a solicitat titularului de proiect reformularea actualizată a solicitării obținerii acordului de mediu și traducerea documentației în limba engleză în vederea consultării transfrontaliere a statului maghiar. Romaltyn Mining a depus documentele solicitate, acestea fiind înaintate de ARMP Cluj Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. În urma analizării documentației, MMSC a cerut complementarea documentației.

Ca urmare a HG-ului 1000/2012 privind reorganizarea Agenției Naționle de Protecția Mediului autoritatea comepetentă a proiectului propus de Romaltyn este APM Maramureș. Aceasta a comunicat Romaltyn în data de 7 iunie 2013 revizuirea întregii documentației, conform cerințelor MMSC.

În ceea ce privește dovada constituirii garanției financiare pentru refacerea mediului pentru proiectul propus de Romaltyn Mining SRL, planul pentru refacerea mediului sau dovada asigurării proiectului în caz de accident de mediu, valoarea asigurată și numele asiguratorului, APM Maramureș a comunicat că aceste informații trebuie actualizate de către titularul de proiect.

Proiectul minier propus la Baia Mare. 

Autorizarea de mediu și reacția autorităților locale.