Nord Tincova

Denumire perimetre minier: Nord Tincova
Localizare: Tincova, Sacu, Caraş-Severin şi Timiş
Licență: licenţă de explorare Nr. 16502/07.2013
Titular proiect 2013: Formin SA Caransebeş
Acţionari:
Date despre zăcământ: cupru şi aur
Stadiu autorizare proiect:


Nord Tincova – aspecte generale

Perimetrul de explorare Nord Tincova este situat pe teritoriul comunei Sacu din judeţul Caraş-Severin, Banat. Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Sacu se ridică la 1.485 de locuitori. Comuna Sacu este la 21 km de municipiul Lugoj şi la 21 km de municipiul Caransebeş. Registrul Arheologic Naţional include 13 referinţe de vestigii arheologice pe teritoriul comunei, printre care şi aşezarea din paleoliticul superior de la Tincova pe Timiş (link).

Etapele de avizare pentru explorarea minieră a perimetrului Nord Tincova

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a decis pe 13.11.2013 că proiectul „Execuţie lucrări de explorare în perimetrul Tincova Nord, judeţul Caraş-Severin”, propus a fi amplasat în extravilanul localităţii Tincova, pe teritoriul administrativ al Comunei Sacu, nu se supune evaluării impactului asupra mediului (link). Formin SA a obţinut certificatul de urbanism nr. 9/03.10.2013 emis de Primăria comunei Sacu, judeţul Caraş-Severin.

 facebook
România, teren minat.

Mineritul este o industrie cu miză extrem de mare pentru politicile publice şi pieţele financiare, dar mai ales pentru comunităţile şi ecosistemele direct afectate. În timp ce industria subliniază capacitatea sa de a genera bogăţie şi utilizarea de tehnologii moderne, responsabilitatea pentru riscurile, costurile şi datoriile generate nu a fost niciodată pe deplin asumată. Dominaţia industriei în arena politicilor publice a împiedicat generarea unei schimbări a statu-quoului, iar vocea comunităţilor locale rămâne în continuare marginală în discursul public. Transferarea interesului companiilor miniere de la marile proiecte de investiţie către proiecte mai mici, dar mai numeroase are un impact major asupra comunităţilor locale, atenţia publică disipându-se în direcţii multiple şi procedurile de avizare fiind simplificate.