Despre Mining Watch România

Mining Watch România este o reţea de organizaţii care se alătură comunităţilor locale în
eforturile lor de a opri proiectele miniere distructive, la scară industrială. Mining Watch
monitorizează avizele emise de autorităţi în beneficiul companiilor miniere şi semnalează
neregulile către factorii de decizie din România şi, când este relevant, la nivelul UE. Printre
activităţile sale se numără acţiuni în instanţă şi de advocacy pentru a asigura că autorităţile
aplică în mod corect prevederile legale relevante.

Mining Watch România este şi membru fondator al Coaliţiei Europene Bang! Ban Cyanide. Mineritul aurifer modern, industrial reprezintă un proces care se realizează de multe ori în cariere deschise uriaşe şi folosind cantităţi foarte mari de cianură pentru a separa aurul de minereuri. Această metodă de extracţie nu generează bunăstare ci duce la poluare, sărăcie şi dependenţă. Secătuieşte resursele comunităţilor şi limitează dezvoltările alternative.
Campania reuneşte membri din Belgia, Bulgaria, Finlanda, Franţa, Grecia, Germania, România, Slovacia, Spania, Marea Britanie, Republica Cehă şi Turcia.

Tot mai multe proiecte de minerit aurifer sunt planificate în România. Cu 68 de zăcăminte aurifere identificate, România este expusă riscului unei expansiuni rapide a unor proiecte mine în carieră deschisă, bazate pe tehnologii cu cianură. În acest context, mineritul este o industrie cu miză extrem de mare pentru politicile publice și piețele financiare, dar mai ales pentru comunitățile și ecosistemele direct afectate.

În timp ce industria subliniază capacitatea sa de a genera profit și utilizarea de tehnologii moderne, responsabilitatea pentru riscurile, costurile și datoriile generate de poluare nu a fost niciodată pe deplin asumată. Dominația industriei în arena politicilor publice a împiedicat generarea unei schimbări a status-quoului, iar vocea comunităților locale rămâne în continuare marginală în discursul public.Mai mult, industria minieră, prin lobby-ul puternic la nivelul instituțiilor statului și prin campaniile de publicitate inițiate, are capacitatea de a diminua presiunea comunităților și organizațiilor locale asupra factorilor de decizie și co-participarea lor la procesul decizional.

Activitatea Mining Watch este menită să sprijine organizațiile neguvernamentale și grupurile de inițiativă locale pentru asigurarea accesului la informație, realizarea de studii independente de evaluare a impactului mineritului, monitorizarea procesului decizional, precum și pentru acordarea de asistență juridică atunci când situația o impune. Mining Watch România acționează și monitorizează proiecte miniere inițiate sau propuse în mai multe zone din țară, secțiunile ‘Unde acționăm’ și ‘Monitorizări active’ prezentându-le în detaliu.

Organizare

Rețeaua Mining Watch România este deschisă atât persoanelor fizice și cât și organizațiilor neguvernamentale. Membrii fondatori ai rețelei sunt organizații implicate în Campania Salvați Roșia Montană, dar și în monitorizarea unor proiecte miniere precum cel de la Certej sau cel din Baia Mare. Secretariatul rețelei Mining Watch România este realizat de Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM).

Membrii Mining Watch România sunt:

– organizații neguvernamentale implicate în constituirea rețelei;
– organizații neguvernamentale ce lucrează pentru aceleași obiective ca MW și sprijină dezvoltarea rețelei;
– grupuri de inițiativă din comunități vizate de mineritul aurifer;
– comunități locale ce se opun imactului negativ generat de operațiunile miniere.


Principii ale rețelei

Mining Watch România funcționează în conformitate cu următoarele principii de bază :

Participativitate, democrație, non-violență, solidaritate, justiție socială și de mediu. Rețeaua este apartinică, non-discriminatorie și promovează egalitatea de gen.

Mining Watch România nu acceptă fonduri provenite de la industria minieră, precum și de la companii care sunt poluante și distrug mediul înconjurător.

Mining Watch România nu gestionează programe concepute sau finanțate de companiile miniere și nu acționează ca un consultant pentru interesul industriei miniere și / sau a celor ce contribuie la distrugerea mediului sau încălcarea drepturilor omului.


Finanțatori

Fondul ONG în România prin granturile SEE 2009 – 2014. Mai multe detalii aici.