Bolcana

Denumire perimetre minier: Bolcana
Localizare: sat Barbura, comuna Băiţa, Hunedoara
Licență: licenţă de concesiune pentru exploatare nr. 814/1999
Titular proiect 2013: Deva Gold SA
Acţionari: Eldorado Gold (80%) (prin subsidiara Deva Gold Barbados Ltd.) şi Minvest Deva (<20%)
Date despre zăcământ: minereuri polimetalice
Stadiu autorizare proiect:


Bolcana – aspecte generale

Satul Barbura de pe raza comunei Băiţa din Hunedoara este cunoscut şi sub denumirea de Bolcana şi Troiţa, acestea fiind denumirile celor trei mine de aur existente în zonă. Mineritul în subteran a fost oprit în 1997, exploatarea aurului de la Bolcana continuând până în 2006 în carieră de suprafaţă (link). Nu există până în prezent informaţii publice privind mineralizarea zăcământului de la Bolcana (link).

 facebook


România, teren minat.
Mineritul este o industrie cu miză extrem de mare pentru politicile publice şi pieţele financiare, dar mai ales pentru comunităţile şi ecosistemele direct afectate. În timp ce industria subliniază capacitatea sa de a genera bogăţie şi utilizarea de tehnologii moderne, responsabilitatea pentru riscurile, costurile şi datoriile generate nu a fost niciodată pe deplin asumată. Dominaţia industriei în arena politicilor publice a împiedicat generarea unei schimbări a statu-quoului, iar vocea comunităţilor locale rămâne în continuare marginală în discursul public. Transferarea interesului companiilor miniere de la marile proiecte de investiţie către proiecte mai mici, dar mai numeroase are un impact major asupra comunităţilor locale, atenţia publică disipându-se în direcţii multiple şi procedurile de avizare fiind simplificate.