Proiectul Mining Watch România

 

 

 

 

 

 


Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu (CIDRM) împreună cu partenerii (Asociația Aurarilor Alburnus Maior, Asociația Transilvania Verde, Centrul Regional Formatest, Bankwatch România, CEE Bankwatch Network) au început la data de 1 mai 2014 implementarea proiectului Mining Watch România, proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Proiectul își propune optimizarea eforturilor de monitorizare, planificare și intervenție a societății civile și a comunităților locale cu privire la activitățile miniere din România. Mineritul este o industrie cu miză extrem de mare pentru politicile publice și piețele financiare, dar mai ales pentru comunitățile direct afectate. Realizarea unui consimțământ informat și asumat al acestora este posibil numai prin crearea unor instrumente specifice, la îndemâna cetățenilor, de influențare a autorităților decidente.

Astfel, sunt vizate:
1. Creşterea capacităţii organizaţionale a asociaţiilor pentru demersuri de advocacy;
2. Sprijinirea participării a trei comunități locale la procesul decizional;
3. Echilibrarea surselor de informare pentru public
4. Promovarea de luări de poziții.

Grupul ţintă reunește societatea civilă, comunități locale afectate, publicul larg interesat și autorităţile de reglementare a sectorului minier.

Durata proiectului este de 24 de luni.
Valoarea proiectului este de 68.820.15 de Euro, din care valoarea grantului este de 61.920,15 de Euro.

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine Centrului Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org

Rezultate proiect

Varietatea demersurilor realizate, de la cereri de informații, participări la întruniri publice, transmiterea de observații au asigurat monitorizarea in-extenso a proiectelor miniere vizate. Toate acestea au asigurat că cele 10 organizații și grupuri informale implicate și-au crescut capacitatea de a participa, de o manieră organizată, la luarea deciziilor privind avizarea unor noi mine. Demersurile de advocacy s-au derulat în special în coaliția internațională Stop Mad Mining de a determina UE să renunțe la importul de minerale din zone de conflict prin certificarea obligatorie a provenienței acestora. În al doilea rând, campania de interzicerea a cianurii în minerit a oferit oprtunitatea organizațiilor implicate să lucreze coordonat în vederea atingerii unui scop comun.

Pe durata proiectului am lucrat cu 4 comunități afectate. În Certej, Baița Crăciunești, Baia Mare și Rovina colaborăm cu grupuri informale de cetățeni, pe care îi asistăm în vederea înțelegerii procesului de avizare și cunoașterea etapelor acestora. Prin intermediul nostru, au deschis acțiuni în instanță și s-au manifestat ca o voce puternică împotriva mineritului de suprafață. Numărul cetățenilor informați a depășit un milion. Comunicarea informației către cetățeni a rămas o preocupare continuă pe perioada proiectului și în acest sens am publicat conținut online, pe pagina web, în social media, am produs materiale tipărite și am trimis presei 19 comunicate de presă. Toate acestea au asigurat o largă vizibilitate demersurilor întreprinse și informarea unui număr foarte mare de cetățeni. În același timp, am formulat 8 luări de poziții prin scrisori deschise, documente și studii ce au fost înaintate autorităților responsabile astfel încât acestea să poată lua decizii având feedback constant din partea soceității civile și a comunităților interesate de avizarea de noi proiecte de minerit.