Bucium

Denumire perimetre minier: Bucium
Localizare: Bucium, Jud. Alba
Licență: licenţă de concesiune pentru exploatare Nr. 218/1999
Titular proiect 2013: Roşia Montană Gold Corporation
Acţionari: Gabriel Resources Limited
Date despre zăcământ: aur
Stadiu autorizare proiect:


Bucium – aspecte generale

Roşia Montană Gold Corporation SA este titular al licenţei de concesiune pentru exploatare în perimetrul Bucium, în baza căreia au şi fost efectuate programe de cercetare geologică. Aceste programe au evidenţiat două zone de mineralizaţie auro-argentiferă în Rodu – Frasin şi o zonă cu mineralizaţie cupriferă în Tarniţa. Pentru zona Rodu – Frasin s-a întocmit deja un studiu de prefezabilitate cu calculul de resurse şi rezerve evaluate la 17 tone de aur in situ în comparaţie cu 314 tone in situ la Roşia Montană.

 facebook
România, teren minat.

Mineritul este o industrie cu miză extrem de mare pentru politicile publice şi pieţele financiare, dar mai ales pentru comunităţile şi ecosistemele direct afectate. În timp ce industria subliniază capacitatea sa de a genera bogăţie şi utilizarea de tehnologii moderne, responsabilitatea pentru riscurile, costurile şi datoriile generate nu a fost niciodată pe deplin asumată. Dominaţia industriei în arena politicilor publice a împiedicat generarea unei schimbări a statu-quoului, iar vocea comunităţilor locale rămâne în continuare marginală în discursul public. Transferarea interesului companiilor miniere de la marile proiecte de investiţie către proiecte mai mici, dar mai numeroase are un impact major asupra comunităţilor locale, atenţia publică disipându-se în direcţii multiple şi procedurile de avizare fiind simplificate.