6 decembrie 2023

spot_img

Haideţi să îl chestionăm pe candidatul la postul de comisar pentru mediu cu privire la interzicerea cianurii

Scurt ghid pentru a mobiliza europarlamentarii

Rolul acestui ghid

În preajma viitoarelor audieri ale candidaților propuși pentru posturile de Comisari, ne-am dori să vedem că UE va lua poziţie faţă de problemele şi amenințările reale pe care le constituie exploatarea minieră pe bază de cianură. Pentru a putea realiza acest lucru, avem nevoie de angajamente ferme din partea viitorului Colegiu de Comisari, în special din partea viitorului Comisar pentru Mediu (ENVI). Am redactat o serie de întrebări pentru candidatul ENVI pe care Membrii Parlamentului European (MEPs) le pot adresa în cadrul acestor audieri.

Cu ajutorul dvs, sperăm ca viitorul candidat la postul de Comisar pentru mediu va spune NU Aurului Toxic, în cadrul viitoarelor audieri din Parlamentul European ce au loc în luna septembrie.

Context

Marile proiecte miniere folosesc deseori cianura, substanță extrem de toxică, în procesul de extracție a unor metale precum aur, argint, cupru etc. Cianura este o metodă ieftină și ajută la separarea metalului de rocă. Mai mult, minele moderne de suprafață au devenit mai degrabă scena unor procese chimice decât mine în sensul tradițional al cuvântului. În această era modernă a mineritului aurifer, sunt utilizate cantități mari de cianură de sodiu pentru a extrage aurul. Până in ziua de astăzi, peste 20 de astfel de proiecte miniere pe bază de cianură au fost propuse in 7 țări din UE. De exemplu, in România, o companie canadiană propune realizarea celei mai mari mine de aur din Europa. Acest proiect îşi propune să exploateze 500.000 tone de rocă pe săptămână; să elibereze 134 kg de cianură în aer pe zi si să utilizeze între 13-15 milioane de kg de cianură anual pe o durată de 16 ani.

În Mai 2010, Parlamentul European a adoptat o rezoluție cu privire la interzicerea generală a tehnologiei pe bază de cianură în minerit pe teritoriul UE. Cu toate acestea, lobby-ul intens din partea corporațiior din industria minieră au convins Comisia Europeană de faptul că o astfel de decizie ar ‘’duce la inchiderea proiectelor miniere care operează în condiții lipsite de risc si că ar avea un impact negativ asupra locurilor de muncă’. De atunci, numărul comunităților amenințate de astfel de proiecte a crescut considerabil pe întreg continentul european, lucru ce a dus la formarea unei coaliții al cărei principal obiectiv îl costituie interzicerea proiectelor miniere pe bază de cianură. Cetățeni din Grecia, România, Spania, Franța, Turcia, Macedonia, Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria sau Finlanda s-au mobilizat pentru a interzice folosirea cianurii în minerit.

BanCN_EU

Audierea Comisarului pentru Mediu

În septembrie 2014, preşedintele ales al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunţat alocarea portofoliilor/desemnarea portofoliilor pentru nominalizații la funcția de Comisari Europeni. Domnul Karmeanu Vella, din Malta este propus pentru funcția de Comisar pe probleme de Mediu, Afaceri Maritime şi Pescuit.
Audierea sa e programată pentru data de 29 septembrie (sursa: European Voice 2014). Comitetul parlamentar de Mediu, Sănătate publică şi Sigurantă alimentară va conduce aceste audieri. Europarlamentarul italian Giovanni La Via, membru al Partidului Popular European (Creştini Democraţi) va prezida aceste audieri. Cu 69 de membri, Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI) este principalul corp legislativ al Comisiei Parlamentului European. Pentru a vedea întreaga listă, daţi click aici.

Cere europarlamentarilor Comisiei Parlamentului European pentru Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară să adreseze una din întrebările de mai jos domnului Karmeanu Vella. Folosește Twitter sau Facebook pentru informarea europarlamentarilor. Aici ai profilele acestor. Alătură-te campaniei derulate în perioada 22-29 septembrie și comunică europarlamentarilor mesajele noastre utilizând acest hashtag-ul #bancyanide.

twitterStorm

Întrebări propuse

 1. Cianura este o substanţă otrăvitoare (pentru oameni)

Acest produs chimic are efecte dăunătoare asupra sănătății oamenilor, chiar şi in cantităti mici. Poate afecta aparatul respirator, cardiovasculat, gastrointestinal, neurologic, ocular, chiar si pielea, deoarece cianura poate fi absorbită prin piele. Efectele asupra sănătății pot dura luni, chiar şi ani, de la un risc crescut de cancer la probleme de reproducere, hipertiroidism sau leziuni permanente asupra sistemului nervos.

Conform unei clasificări a UE, cianura este considerată o substanță extrem de toxică şi periculoasă pentru mediul înconjurător. În timp ce unele substanţe chimice, cum ar fi poluatorul DDT a fost interzis prin acordul Convenției de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, cianura este încă larg folosită în ciuda nenumăratelor dovezi cu privare la riscul de cancer sau de leziuni permanente asupra sistemului nervos pe care le prezintă.

Intrebare pentru candidatul Comisar

 • După mai mult de 10 ani de la accidental minier (scurgerea de cianură) de la Baia Mare, şi în contextul intensificării propunerilor de proiecte miniere pe bază de cianură în zone dens populate din 7 ţări membre ale Uniunii Europene, sunteți de acord cu rezolutia adoptată de PE cu privire la interzicearea tehnologiilor pe bază de cianuri în minerit?
 • Cum intentionați să păstraţi un echilibru între obiectivele de mediu, sănătate şi siguranţă în contextul utilizării cianurii în minerit, având in vedere că această substanță este printre cele mai vechi substanţe recunoscute ca fiind toxică atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru corpul uman?
 1. Cianura distruge natura

Unele dintre cele mai impresionante rezerve naturale din Europa, precum regiunile din Laponia, Galicia, Halkidiki sau Transilvania sunt amenințate de proicte miniere pe bază de cianură. Doar în Transilvania 13 proiecte îşi aşteaptă startul. Milioane de cetăţeni europeni din Grecia, România, Spania, Franța, Turcia, Macedonia, Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria şi Finlanda se vor confronta cu tehnologiile miniere pe bază de cianură care vor afecta peisaje, vor distruge mediul natural al acestor sanctuare naturale şi vor polua resursele de apă.

Cianura poate ucide vietățile dintr-un râu, transformând întreg ecostistemul acvatic într-un mediu mort. Barajul iazurilor de decantare cu cianuri formate în urma acestor proiecte se pot oricând rupe-deversa (datorită unui design defectuos sau a condițiilor meteo extreme), poluând mediul acvatic şi distrugând fauna salbatică care în alte condiţii înfloreşte în lacuri si ape curgătoare.

Sondajul Eurobarometru 2012 asupra mediului dezvăluie faptul că poluarea chimică este citată drept cea mai mare amenințare pentru resursele de apă de către 84% dintre europeni. Aceştia consideră că principalele măsuri care trebuie luate pe probleme de mediu ar trebui să vizeze poluarea apei de către industrii. (69%).

 Întrebare pentru candidatul Comisar

 • Ce măsuri concrete veţi lua în baza angajamentelor Comisiei Europene de a proteja apele Europei în cazul proiectelor miniere pe bază de cianură? Veți sprijini rezoluția Parlamentului European privind interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri, ca si măsură de a respecta apelul Europenilor la ‘’mai multă acțiune din partea UE pe probleme de apă”?
 • Cum plănuiți să obțineți si să păstraţi/menţineţi statusul ‘’stării de bine’’ a resurselor de apă si să preveniți efectele poluarii, având in vedere că mineritul cu cianură încalcă prevederile Directivei Cadru privind Apa?

         3. Cianura sărăcește regiuni și reduce numărul locurilor de muncă existente.

În ciuda retoricii, cercetările arată că mineritul modern nu înseamnă neapărat mai multă fortă de muncă și nu generează bogăție. Studiile arată că „și atunci când aceste mine au dispus de forță de muncă maximă, zona înconjurătoare a continuat să aibă o rată ridicată a șomajului, mai mare decât media pentru restul regiunii”

În plus, exploatarea minieră creează un impact semnificativ, de durată, asupra mediului local. Este o acțiune cu impact direct asupra terenurilor și aduce cu ea un nivel de degradare a mediului care face ca zona respectivă să devină o locație mai puțin atractivă pentru locuit şi muncă. Acest lucru împiedică diversificarea economică critică pentru prosperitatea comunității regionale. Conform unui studiu recent, proiectul de la Roşia Montană care ar genera în jur de 100 de locuri de muncă pentru localnici, în anul de vârf al producției, ar putea distruge mai mult de 22.000 de locuri de muncă pentru persoanele din zonă care lucrează în agricultură, turism, producția de mobilier și meșteșuguri tradiționale.

În timp ce 80% consideră că economia influențează calitatea vieții lor, 75% cred că starea mediului are un impact similar și 77% din cetățenii UE cred că problemele de mediu au un efect direct asupra vieții lor de zi cu zi. Ei se tem, potrivit sondajului Eurobarometru 2014, de poluarea din aer (56%) și poluarea apei (50%), precum și de generarea de deșeuri și epuizarea resurselor naturale.

În același timp, un studiu comandat de Comisia Europeană în 2010 pentru a evalua „Impactul extracției de Aur în UE’’ demonstrează că ‘’nici unul din statele membre ale UE nu este un producător mare de aur, (…) și, prin urmare, se poate argumenta că o interdicție ar avea efecte minore din punct de vedere economic pe teritoriul UE – deși, desigur, ar exista un impact economic localizat’’.

De asemenea, există o mare oportunitate pentru crearea de locuri de muncă în materie de recuperare a metalelor din deșeurile electronice. Într-adevăr, concentrația de metale din produsele aruncate este mult mai mare decât în minereul virgin. Agenția de Protecție a Mediului din Statele Unite estimează că plăcile cu circuite conțin de la 40 până la de 800 ori mai mult aur decât minereul extras în minele din Statele Unite ale Americii. În mod similar, studiile realizate de către compania Umicore din Belgia, (unul dintre cei mai mari reciclatori din lume de metale grele din deșeuri electronice și reziduuri industriale), arată că mineritul urban poate produce 200-250g de aur per tonă din plăcile cu circuite de calculator și 300-350g per tona din telefoane mobile. Acest lucru contrastează cu mineritul aurifer de unde se obțin în cazuri fericite 5g de aur per tona de minereu, sau chiar mai puțin.

Intrebare pentru candidatul Comisar

 • Unde vă situați între retorica ‘industriei privind locurile de muncă’ și pericolul constant asupra mediului înconjurător generat de proiectele miniere pe bază de cianură? În acest sens, cum vedeţi viitorul politicilor de mediu la nivelul UE?
 • Ce măsuri veți lua pentru a promova investițiile în activități de minerit urban și de reciclare, ca alterbativă la tehnologiile polunate de minerit pe bază de cianuri, în scopul atingerii obiectivelor economiei circulare ale UE?
 • Veți include în programul dvs de lucru un obiectiv pentru a sprijini ocuparea forței de muncă prin activități de reciclare a metalelor prețioase ca o alternativă la tehnologiile de minerit pe bază de cianuri? Cum aveți de gând să utilizați fondurile structurale pentru a încuraja acest tip de locuri de muncă în industrii nepoluante, reprezentate de activitățile economice din sectorul minier urban?

Audierile Comisarilor – pas cu pas

Parlamentul aprobă Comisia Europeană și evaluează comisarii desemnați pe baza competenței lor generale.

 1. Parlamentul pune comisarilor desemnați o serie de întrebări în scris, referitoare în principal la prioritățile politice ale candidaților, în domeniile lor de responsabilitate. Răspunsurile acestora stau la baza următoarei etape orale a audierilor.
 2. Fiecare comisar desemnat este invitat la o audiere publică de trei ore în prezența comisiei parlamentare responsabile de portofoliul în cauză. Aceste audieri permite comisiilor parlamentare să cunoască personalitățile comisarilor desemnați și să facă un schimb de opinii cu candidații audiați privind prioritățile din domeniile lor de responsabilitate.
 1. În cele din urmă, Parlamentul votează pentru aprobarea întregii Comisiei Europene ca organism. Noua Comisie poate fi apoi numită în mod oficial de către Consiliul European, prin votul majorității calificate.

audieri comisar mediu
                           Sursa: http://www.elections2014.eu/

Cum să propui întrebări pentru europarlamentari înainte de audieri

 • Fie că vrei să îi întîlneşti sau să le scrii europarlamentarilor tăi, toate datele de contact, incluzând profilele de social media (pagină Facebook și Twitter) pot fi accesate aici. Prioritatea ar trebui acordată celor 69 membri din comisia parlamentară ENVI.
 • Dacă vrei să te întâlneşti cu europarlamentarul tău, sună/trimite email pentru a-ţi face o programare. O parte din europarlamentari se reîntorc la biroul din circumscripţia lor electorală joi, şi vor fi la birou toată ziua de vineri, în timp ce alţii se întorc acasă în timpul săpămânii parlamentare de audienţe. Mai multe detalii despre săptămâna parlamentară europeană găsiţi aici, marcate în culoarea turcoaz.
 • Urmăreşte-i pe Facebook sau Twitter şi scriele unul mai mai multe mesaje sau trimite-le un tweet. Comunică-le din întrebările sugerate pentru audienţe.

Referințe:

Site-ul Parlamentului European

Pagina europeană Elections2014.eu

Eurobarometrul pe probleme de mediu 2014

Eurobarometrul pe probleme de mediu 2012

“Puncte de vedere ale majorității cetățenilor și mediului de afaceri din munții Apuseni, referitoare la impactul proiectului de exploatarea minieră de la Roșia Montană propus de RMGC”. Raportul aici.

Raportul A Mining Truth

Comisia Parlamentului European pentru Mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Raportul Short Circuit: The Lifecycle of our Electronic Gadgets and the True Cost to Earth

 

Ai mai putea citi

Ne gasiti si pe

9,020FaniÎmi place
544CititoriConectați-vă
2,840AbonațiAbonați-vă
spot_img

Cele mai recente articole