Etapele de avizare pentru proiectul minier Băiţa Crăciuneşti, zăcământul Teascu

Acord de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal

În cursul lunii octombrie 2011, Deva Gold SA a emis o informare prin care anunţa că s-a început elaborarea primei versiuni a planului „PUZ – Exploatarea Minereurilor Auro-Argintifere din perimetrul Băiţa Crăciuneşti, Zăcământ Teascu” în extravilanul localitătii Fizeş, pe teritoriul administrativ al comunelor Băiţa şi Certeju de Sus şi declanşarea etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de mediu .

Consiliul Judeţean Hunedoara a emis certificatul de urbanism  nr. 5094/30.07.2012 cu avizul primarului comunei Băiţa nr. 1298/20.07.2012. Deva Gold obţine avizul de mediu Nr. 5387 /02.07.2013 pentru Planul Urbanistic Zonal – Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Băiţa-Crăciuneşti, zăcământul Teascu, la doar cinci luni de la decizia de încadrare a APM Hunedoara pentru evaluarea de mediu.

 Acordul de mediu pentru foraje

Potrivit deciziei etapei de încadrare Nr. 6816/16.08.2012, eliberată de APM Hunedoara pentru ‘Căi de acces, foraje pentru proiectul Exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Băiţa-Crăciuneşti, zăcământul Teascu’ această lucrare nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluarii adecvate deşi s-a folosit o compoziţie de bentonită activată . Mai mult, APM Hunedoara a arătat că în urma analizei elementelor cuprinse în documentul „Prezentarea avifaunei ca obiectiv de conservare al sitului NATURA 2000 ROSPA 0132 Munţii Metaliferi şi impactul proiectului asupra acestuia” întocmit de Wildlife Management Consulting SRL (264/16.09.2010) s-a constatat că proiectul de realizare a forajelor nu va avea un impact semnificativ asupra ariei naturale de interes comunitar.

Cercetare arheologică
Numeroase vestigii arheologice au fost descoperite pe teritoriul comunei Băiţa, începând încă din preistorie, ceea ce demonstrează că acest spaţiu a oferit condiţii deosebit de prielnice prezenţei omului încă din zorii civilizaţiei umane. Aici s-au descoperit şi importante urme romane, un centru minier de extracţie şi unul administrativ. Potrivit Repertoriului Arheologic Naţional, în comuna Băiţa sunt înscrise opt situri arheologice şi aşezări romaneCu toate acestea, nu s-au realizat demersurile legale de cercetare arheologică necesare descărcării de sarcină arheologică .

Proiectul minier propus la Băița Crăciunești.